ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

18 สค.59 อ.สารภี จ.เชียงใหม่