ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

18 พ.ย.59 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี