ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

17 พ.ย.59 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี