ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

16 สค.59 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่