ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

15 มิ.ย.60 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ