ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

15 ก.ค.59 อ.เมือง จ.สุโขทัย