ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

14-16 พ.ย. 59 เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง