ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

12 ก.พ.59 อ.สะเดา จ.สงขลา