ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

11 ต.ค.59 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี