ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

10 พ.ย. 59 อ.บ่อไร่ จ.ตราด