ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

10 ก.พ.59 อ.สทิงพระ จ.สงขลา