ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

1 พ.ย. 59 อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี