ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

1 พ.ย. 59 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี