ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

1 พ.ค.60 อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย