ภาพกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม

1-2 ธ.ค.59 อ.เมือง จ.นครนายก