โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่  ปัจจุบัน มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็ง ที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับแรกๆ ของสตรีไทย ในปี 2553  พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย และเสียชีวิตประมาณ 4,665 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมง...

read more