ผลงานของผู้ชนะการประกวด

18 May 2022

การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์

ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

นางสาว ฮีดายะห์ เบ็ญโกบ
(โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ผลงานชื่อ : “…ถึงเธอ – อาคันตุกะผู้เงียบร้าย…”

คือเธอ

เธอโจมตี อย่างเงียบกริบ – ชั่วพริบใจ
แทรกเข้าไป สร้างเซลล์ร้าย ในกายฉัน
แล้วก่อกวน, ปฏิบัติการ – ผ่านคืนวัน
มุ่งและมั่น, แฝงกาย – ขยายตัว

เธอกุมเกาะ ‘ปทุมถัน’ อันสวยสด
เธอแผ่คลุม ความสลด จนสลัว
เธอประกาศ สงคราม ความน่ากลัว
กลางเสียงรัว ระฆังขาน – กาฬเวลา!

เธอ – กองทัพ, มีหลับใหล ในหน้าที่
มุ่งโจมตี อย่างเข้มแข็ง และแกร่งกล้า
สิบสู่ร้อย – ร้อยสู่พัน เห็นทันตา
เธอขยาย อัตรา ประชากร

เธอเคลื่อนทัพ สัประยุทธ์ ไม่หยุดพัก
หน่วงหนัก แทรกซับ สลับสลอน
ทะละทะลวง ล่วงด่าน เข้าราญรอน
มิพักผ่อน – เพราะหวังชัย จะได้มา…

จนเนิ่นนาน – กว่าจะเจอ, เธอ – กองทัพ
ยิ่งขยับ เพิ่มเซลล์ร้าย หมายเข่นฆ่า
ยิ่งเธอมุ่ง มั่นพลัง อหังการ์
แันคล้ายยิ่ง อ่อนล้า – ราเรี่ยวแรง!ฯ

คือฉัน

แต่, บัดนี้ – โดยพลัง ที่ตั้งมั่น
และโดยใจ รู้ทัน อันเข้มแข็ง
พลังกล้า – พลังรัก จักสำแดง
เป็นความแกร่ง เพื่อลุกสู้ – อยู่ตรงนี้!

เป็นพลัง แห่งฉัน อันทรงค่า
เป็นพลัง ความกล้า แห่งศักดิ์ศรี
เป็นพลัง ยิ่งใหญ่ ที่ใจมี
เพื่อโจมตี ฝ่าข้าม ความกังวล!

ฉันจะสร้าง ปราการ ชึ้นต้านเธอ!
ให้ต้องเจอ กำแพง ทุกแห่งหน
เป็นกำแพง พลังใจ ไม่จำนน
เพื่อผ่านพ้น โพยภัย ไปจากเธอ!

คุมสติ – มีวินัย ไม่ประมาท
รู้ตัวตน รู้แลาด อยู่เสมอ
พร้อมยับยั้ง พลังร้าย ที่ได้เจอ
เพื่อภาพเลอ เลิศหวัง ที่ตั้งใจ!

คือ – ภาพแสง แห่งอรุณ อุ่นเบิกฟ้า
คือ – ภาพดวง จันทรา คืนฟ้าใหม่
หลัง – ‘อาคันตุกำ ผู้เงียบร้าย’ พ่ายผ่านไป
หลัง – กู้ความ เป็นไท ให้ “อก” ตน!

การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์

ระดับนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่เกียรติคุณมูลนิธิกาญจนบารมี และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

1. นางสาว สุนิสา วิราจันทร์
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภัคดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ผลงานชื่อ : รู้ไว้ รักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง

รู้ไว รักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง
หัวใจแม่ร้าวแยกแทบแตกสลาย วันรับรู้ข่าวร้ายจากคุณหมอ
ลูกนั่งนิ่งก้มหน้าน้ำตาคลอ ขณะพ่อข่มจิตพูดปลอบใจ
“อย่ากลัวเลยนะแม่,ลูก อย่าทุกข์ตรม เป็นมะเร็งเต้านมรักษาได้
หมอบอกว่าโชคดีที่พบไว เข้มแข็งไว้ให้ใจแกร่งมีแรงรับ
แม่ต้องสู้อยู่ให้ได้ด้วยใจสู้ โอกาสหายมีอยู่หากรู้ปรับ
เปลี่ยนความหมองของใจที่แหลกยับ ให้คืนกลับสูใจที่ไม่กลัว”
คำพูดหมอก้องอยู่ในหูแม่ สาวหรือแก่โรคนี้มีอยู่ทั่ว
หากรู้จักรักตนระวังตัว กดทุกขั้วเต้านมเพื่อตรวจตรา
เมื่อพบความผิดแปลกแต่แรกเริ่ม ไปพบหมอเพื่อประเดิมการรักษา
รู้ตัวไว รักษาไว ไม่ซักช้ำา โอกาสหายมีมาในทุกราย
ไม่ประมาทไม่ขาดการดูแล รู้เท่าทัน การแก้ทำได้ง่าย
ตระหนักคิดชีวิตจะสุขสบาย ปลอดภัยจากโรคร้ายที่ลิดรอน
คนเจ็บป่วยสู้ด้วยใจไม่ยอมแพ้ ไม่อ่อนแอไม่สิ้นหวังอย่างไหวอ่อน
ความเข้มแข็งจะพาข้ามความเดือดร้อน ทุกขั้นตอนมีทางแก้หากไม่กลัว
แม้มะเร็งเต้านมจะถมทุกข์ ถ้าใจปลุกใจสู้รู้ทันทั่ว
มะเร็งร้ายจะพ่ายใจคนรักตัว ซึ่งสร้างรั้วกั้นภัยด้วยใจตน
หมั่นสังเกตหมั่นตรวจทั้งสองเต้า เพื่อป้องกันตัวเราแต่เบื้องต้น
มะเร็งเต้านมร้ายพ่ายใจคน ผู้ตรวจค้นพบจุดครองของมะเร็ง

2. นางสาว สุชาดา สายทอง 
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ผลงานชื่อ : “หญิงยุคใหม่รู้เท่ารู้ทันป้องกันโรคมะเร็งเต้านม”

“หญิงยุคใหม่รู้เท่ารู้ทันป้องกันโรคมะเร็งเต้านม”

พระพุทธองค์ทรงชี้ชัดสอนสัตว์โลก ต่างมีโศกมีสุขทุกถิ่นที่
ต้องเกิดแก่เจ็บตายวายชีวี ทุกคนมีโรคภัยแฝงในตน
พบก้อนเนื้อบนทรวงอกวิตกจิต หน่ายชีวิตเหนื่อยชีวาวันฟ้าหม่น
โรคมะเร็งตามหลอนจิตร้อนรน ทุกข์ทานทนเกินคนจะทนทาน
ความทุกข์นี้มีไว้เพื่อให้เห็น ใช่ให้เป็นให้ปรุงคิดฟุ้งซ่าน
เพื่อให้แก้ใช่ให้กลุ้มสุมไฟราน เพื่อพ้นผ่านโรคภัยใจกล้าพอ
การสาธารณสุขสู่ยุคใหม่ ทันสมัยให้มาปรึกษาหมอ
พึงรีบเร่งแรงพลังไม่รั้งรอ อย่าย่อท้อหนทางสว่างมี
เป็นเริ่มแรกรักษาให้หายขาดแน่ อุ่นใจแท้เห็นแสงทองผุดผ่องศรี
ลบฝันร้ายวาดสายรุ้งรุ่งรวี สู่วันที่เย็นใจไม่จืดจาง
พึงถนอมออมนวลสงวนจิต สิ่งเสพติดอย่าชิดใกล้จงไกลห่าง
โลกหมุนวนคนเปลี่ยนวัยใจปล่อยวาง สู่จิตว่างวางสิ่งวุ่นบุญชีวา
เว้นอาหารไขมันจัดขัดเกลาจิต ไม่ยึดติดกลิ่นรูปรสหมดปัญหา
ออกกำลังกายบ้างบางเวลา พัฒนากายแกร่งแข็งแรงไกล
จงอาทรป้อนรักสู่ผู้เจ็บป่วย ยื่นมือช่วยอุ้มชูผู้หมองไหม้
เอ่ยจำนรรจ์ปลอบขวัญสู่ผู้เหงาใจ สู่ฟ้าใหม่ไม่มืดมนอนธการ
หกสิบเจ็ดล้านดวงใจไทยประจักษ์ เทิดพิทักษ์เมตตาธรรมน้ำพื้นฐาน
แพร่ความรู้ผู้หญิงไทยใจเบิกบาน ได้สืบสานงานสดใสไร้โรคา
ผู้หญิงคือผู้ยิ่งใหญ่หัวใจแกร่ง ภายใต้แสงตะวันอันเจิดจ้า
เราต่างย่างยืนหยัดด้วยศรัทธา ก้าวเดินหน้าสู่ดวงดาวดวงเดียวกัน

การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์

ระดับนักเรียน

รางวัลชมเชย – ได้รับโล่เกียรติคุณมูลนิธิกาญจนบารมี และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

1. นาย นนทกานต์ เซียะสมาน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผลงานชื่อ : มะเร็งเต้าปทุมถันป้องกันได้

มะเร็งเต้าปทุมถันป้องกันได้

ไม่มีโรคคือของขวัญอันประเสริฐ   บุญชีวันขวัญชีวีโชคชีวา
อยู่ในโลกรู้ทันโรคฤาโศกเศร้า   เป็นหญิงแกร่งสาวกล้าล้ำหน้าไกล
สุขภาพเพริศแพร้วแพรวสะพรั่ง   บริโภคกินอยู่รู้ไตร่ตรอง
เว้นบุหรี่สุภายาเสพติด   สมาธิสมถะสมาทาน
โรคมะเร็งมาเมื่อไหร่ใครจะรู้   อย่าระทดตรอมระทมตรมฤทัย
ตรวจแต่ต้นรู้แต่แรกจำแนกโรค   หายขาดได้ไร้โรคาไม่ราศี
อย่าตระหนกพึงตระหนักประจักษ์แจ้ง   อย่าตื่นตูมพึงตื่นตัวรู้ทั่วพลัน
หญิงยุคใหม่สู่งานหลักสูงศักดิ์ศรี   คือความหวานความหวังของสังคม
มะเร็งรุกก้าวล่วงบนทรวงอก   ส่งแรงใจให้แรงจิตมิตรไมตรี
ไม่มีโรคคือของขวัญอันยิ่งใหญ่   สุขภาพดีมีค่ากว่าเพชรนิล
ย่อมก่อเกิดกิจการงานก้าวหน้า   พัฒนาประเทศชาติประกาศชัย
มะเร็งเต้าปทุมถันป้องกันได้   สุขกับวัยใสกับวันอันเรืองรอง
ออกกำลังเล่นกีฬโสภาผ่อง   ให้ถูกต้องด้วยคุณค่าโภชนาการ
สงบจิตสงัดใจไม่ฟุ้งซ่าน   สร้างพื้นฐานศาสนาเยียวยาใจ
ภัยเงียบสู่ชีวิตคิดแก้ไข   ดาวประไพแพรวพราวหนทางมี
คลายทุกข์โศกเห็นฟ้าใสใจสุขศรี   วันพรุ่งนี้ฟ้าสว่างสร้างชีวัน
อย่าระแวงพึงระวังใจตั้งมั่น   รู้เท่าทันมะเร็งร้ายหมายเต้านม
สาวยุคนี้ทุ่มเทใจใฝ่สร้างสม   โลกชื่นชมในความงามและความดี
ญาติร่วมปกมิตรร่วมป้องตรองถ้วนถี่   สู่วิถีที่ร่มรื่นฟื้นชีวิน
ลมหายใจล้ำค่ากว่าทรัพย์สิน   ร่วมสร้างถิ่นแผ่นดินไทยงามไพบูลย์

2. นางสาว ศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ
ผลงานชื่อ : กาญจนบารมีกวี เกื้อสตรีไทย

กาญจนาบารมีกวี เกี้อสตรีไทย


น้ำตาหญิงหลั่งไหล…ปานใจขาด   เมื่อภาพวาดความฝันพลันสลาย
วันความสุข ความงดงาม ถูกทำลาย   เป็นมะเร็งรู้สึกคล้ายตายทั้งเป็น
เนื้อร้าย…เปลี่ยนโลกใหม่ในความเศร้า   ผ่าตัดเต้านมออกไปใจทุกข์เข็ญ
จะกลั่นนมใดเลี้ยงบุตรสุดลำเค็ญ   ทุกประเด็นทำใจหวั่นสั่นระรัว
สูญเสียความมั่นใจไร้หน้าอก   หวั่นวิตกเชื้อร้ายลามไปทั่ว
ใจที่เคยกล้าแกร่งแฝงความกลัว   โลกพร่ามัว…คล้ายหมดทางย่างก้าวไป
เมื่อวันนี้กำหมัดได้…หายใจอยู่   ปลุกใจสู้พร้อมฝ่าฟันกับวันใหม่
มีเจ็บป่วยมีทุเลาพึงเข้าใจ   สู้โรคภัยมองโลกตามความเป็นจริง
“ใจยอมรับ” มิใช่ “ใจยอมแพ้”   หากอ่อนแอทุกข์ตรมชีพจมดิ่ง
แพทย์ค้นคว้างานวิจัยใช้อ้างอิง   ช่วยผู้หญิงต้านเนื้อร้ายหายโรคภัย
พร้อมครอบครัวญาติมิตรเสริมเพิ่มความหวัง   ส่งพลังรักฟื้นฟูผู้ป่วยไข้
มอบกอดอุ่นกระตุ้นภูมิคุ้มกันใจ   มอบรอยยิ้มแย้มละไมคลายทุกข์ทน
เพราะชีวิตมีสิทธิ์เป็นมะเร็งร้าย   ในร่างกายมีภัยแฝงทุกแห่งหน
เร่งศึกษาวิธีการป้องกันตน   จากวันนี้รู้เริ่มต้นก่อผลดี
บริโภคสารอาหารทานครบถ้วน   ลดความอ้วนป้องโรคภัยได้ทุกที่
ออกกำลังเป็นประจำทำทันที เลิกบุหรี่   ของมึนเมา เร้าพิษภัย
โครงการ “กาญจนบารมี” อารีเอื้อ   ร่วมช่วยเหลือคนทุกข์ยากจากพิษไข้
ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทั่วถิ่นไทย   มอบความรู้ความเข้าใจได้ทันการณ์
เลิศพระราชดำริดับวิโยค   คลายทุกข์โศกสตรีไทยสุขไพศาล
หยุดมะเร็งเต้านมร้ายสิ้นภัยพาล   เทิดภูบาล ธ เมตตาประชาชน

3. นาย ภูวดล ลีลาเกียรติวณิช
โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ
ผลงานชื่อ : ภูมิคุ้มใจ…ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ภูมิคุ้มใจ…ต้านภัยมะเร็งเต้านม

 

ชนเหล่าใดไม่มีโรคคือลาภเลิศ   แสนประเสริฐพุทธพจน์กำหนดหมาย
สัจธรรมความจริงทั้งหญิงชาย   ภัยรอบกายสมัยนี้มีให้ชม
ภัยที่ร้ายกว่าใดคือภัยเงียบ   ภัยที่เทียบมฤตยูมาขู่ข่ม
ภัยที่คร่าหญิงไทยในสังคม   ภัยมะเร็งเต้านมระทมใจ
เพราะไม่รู้ไม่ระวังไม่สังเกต   ถึงสาเหตุโรคร้ายที่กรายใกล้
อีกมองข้ามความสำคัญตรงนั้นไป   จึงทำให้หวั่นวิตกในอกตน
“หกสัญญาณ” เตือนว่าโรคมาแล้ว   หนึ่ง พบแนวผื่นมีสีแดงหม่น
สอง พบส่วนอักเสบเจ็บเกินทน   สาม คลำค้นพบก้อนเนื้อเมื่อจับดู
สี่ รูปร่างเต้านมไม่สมส่วน   ห้า แปรปรวนผิวยุบลงไม่คงอยู่
หก น้ำเหลืองไหลหลั่งอย่างพรั่งพรู   หกข้อรู้สาเหตุนำโรคกล้ำกราย
แต่ความหวังหญิงไทยยังไม่สว่าง   ยังมีทางรักษาโรคให้โศกหาย
“ภูมิคุ้มใจ” คือดาบคู่สู้โรคร้าย   “ภูมิคุ้มกาย” คือโล่ทองคอยป้องกัน
ฉายรังสีความสุขดับทุกข์ร้าย   เริ่มจาก “ออกกำลังกาย” ให้ขยัน
เลือก “กินผักผลไม้” “ลดไขมัน”   “ตรวจโรค” นั้นทุกเดือนช่วยเตือนใจ
ด้วยแสงทองแห่ง “กาญจนบารมี”   ฉายรังสีระงับโรคพ้นโศกไห้
ทั้งผู้ป่วยลำบากผู้ยากไร้   พระบาทไท้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
หยุดมะเร็งเต้านมที่ข่มจิต   ต่อชีวิตผู้ป่วยช่วยปลอบขวัญ
ขอทุกฝ่ายร่วมมือสื่อสัมพันธ์   เพื่อพบวันชนะชัยสิ้นภัยเอย

การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

นาย พญอม จันนิ่ม
ผลงานชื่อ : ความรักกำราบโรค

ความรักกำราบโรค

เป็นแหล่งล้ำน้ำนมอุดมค่า
เป็นยอดยิ่งยอดยายอดอาหาร
เป็นอ้อมอุ่นกรุ่นกลิ่นจิตวิญญาถ
เป็นต้นธารทิพย์ทวีแห่งชีวิต

คือเต้านมอุดมคุณของเพศแม่
ที่เที่ยงแท้เป็นปฐมเหนือพรหมลิขิต
เหนือชีวิตอิสตรีที่อุทิศ
พึงพินิจถนอมไว้ให้ยิ่งคุณ

      ป้องมะเร็งเต้านมผสมผสาน
หลายสถานวิจัยไว้ให้เสริมหนุน
*อาหารผักผลไม้ไว้เป็นทุน
*คุมน้ำหนักสมดุลระดับดี

*ออกกำลังกายไว้ให้ต่อเนื่อง
*งดเสพเครื่องเมามายไม่ถูกวิถี
*หมั่นพบหมอตรวจไว้ให้ถูกวิธี
*อารมณรื่นรมณีย์ชื่นชีวัน

      พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย
กล้าแกร่งด้วยกายใจไม่ไหวหวั่น
เมื่อใจแกร่งกายกล้าประสานกัน
สารพันโรคร้ายสลายลาญ

      ให้คิดถึงครรลองของเพศแม่
ที่ภิรมย์รักแท้แผ่ไพศาล
ต้องเคียงอยู่คู่หลักของจักรวาล
ให้เนิ่นกาลเป็นแก่นของแผ่นดิน

 

      ในสังคมครัวเรือนคือเพื่อนแท้
พึงเผื่อแผ่ผสานรักอย่ารู้สิ้น
โรคภัยร้ายพ่ายพลังรักหลั่งริน
เป็นศาสตร์ศิลป์รักษาเหนือยาใด


สร้างสังคมอุดมธรรมเลิศล้ำค่า
สร้างเมตตาต่อกันนิรันดร์สมัย
สร้างน้ำใจไมตรีที่จริงใจ
สร้างสายใยรักถนอมหลอมใจคน


บันดาลใจให้พลังสังคมโลก
กำราบโรคด้วยรักประจักษ์ผล
กล่อมโลกด้วยเพลงธรรมชุ่มฉ่ำชน
กอดสากลโลกอุ่นด้วยคุณธรรม

การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่เกียรติคุณมูลนิธิกาญจนบารมี และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

1. นาย นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง
ผลงานชื่อ : เราไปท่องทะเลดาวกันนะแม่

เราไปท่องทะเลดาวกันนะแม่


ไม่เป็นไรนะแม่…นะแม่นะ
ถึงปีเคลื่อน เดือนผละจะยังอยู่
แม้ทุกข์สุมมุมเหงาจะเฝ้าดู
จะกี่ท้อขอรู้ว่าพ่อรัก

๑.
นึกถึงกาลผ่านมาเวลาล่วง
มวลดอกไม้ร้อยพวงห้วงตระหนัก
วัยหนุ่ม-สาวดาวสวยด้วยฟูมฟัก
ร่วมกล่อมเกลาเสลาสลักถักชีวา

ฝันจะมีวิถีที่สงบ
ฝันได้ครบครอบครัวรั้วคุณค่า
ฝันเห็นแสงแต่งฉายประกายตา
ฝันถึงฝันฟันฝ่าว่าเป็นจริง

จึงเสกสร้างวางหวังหลั่งชีวิต
ทุ่มอุทิศพิศเพ่งกะเก็งสิ่ง
สิบเป็นร้อย เป็นพัน อันระวิง
มิยอมหยุดอยู่นิ่งวิ่งวุ่นวน

จวบกระทั่งหวังนั้นบรรลุหวัง
มิเสียแรงกำลังหยั่งหยัดผล
ภายในกายคล้ายมีฤดีดล
พบว่ามีอีกคนมาปรนปรุง

 

จนขวบครรภ์นั้นได้ แปดเดือนกว่า
น้ำในตาปรากฎกำหนดพรุ่ง
เลือดในอก รก-คร่ำ ด่ำจรุง
ดั่งสีรุ้งทอสายฉายแวววัน

แต่เหมือนมีเหตุลางของบางสิ่ง
คอยไหววิ่งสิงสู่อยู่ที่นั่น
ที่เต่งเต้าเถาเครือก้อนเนื้อนั้น
น้ำนมขาวคาวคันอันแปลกปลอม

น้ำตาแม่แผ่ผายดุจสายเลือด
พบเนื้อร้ายเฉือนเชือดจนเหือดห้อม
แต่เพราะมีชีวิต ไม่คิดยอม
ทุกข์ที่ล้อมพร้อมสู้ อยู่หรือตาย

โรคภายในทำร้ายเพียงผิวผ่าน
อย่าให้จิตวิญญาณล่มสลาย
สัญญะแห่งเพศแม่แค่เปลือกกาย
สิ! แก่นใจ คือหมายการถ่ายเท

๒.
ไม่เป็นไรนะแม่…นะแม่นะ
ถึงปีเคลื่อน เดือนผละกาละเห่
จะมีพ่อกับลูกผูกสายเปล
ร่วมท่องท้องทะเล แห่งดวงดาว

2. นางสาว ปภาวดี เรืองภูมิ
ผลงานชื่อ : ขอ

ขอ
-ขอ – เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย
ขอ – บุญช่วยปกปักคุ้มรักษา
ขอ – ให้ชีพปลอดโรคโชคนำพา
ขอ – เทวาคุ้มครองผองสตรี
0 ขอ – อย่าได้ประมาทขาดสำนึก
ขอ – ให้ตรึกตรองความตามวิถี
ขอ – ให้ “รู้ทันโรค” พบโชคดี
ขอ – ให้มีวิจารณญาณ
0 ขอ – ให้รู้รักษาหมั่นหาหมอ
ขอ – อย่าท้อ เมื่อโรคเข้า มาเผาผลาญ
ขอ – ให้โรคคลาดแคล้วมิแผ้วพาน
ขอ – ให้ผ่านพ้นได้เมื่อภัยมา
– ขอ – ให้ท่านใส่ใจไม่ประมาท
ขอ – อำนาจพุทธคุณบุญรักษา
ขอ – “มะเร็งเต้านม” จมน้ำตา
ขอ – ให้ฟ้าคามหวังกลับรังรอง
0 ขอ – ผู้ไม่ได้ป่วยโปรดช่วยปลอบ
ขอ – สุขมอบให้พ้นความหม่นหมอง
ขอ – อย่าให้ขัดสนจนเงินทอง
ขอ – ให้ครองชีวิตไม่คิดลบ

 

0 ขอ – ผู้ป่วยจงปลอดรอดจากป่วย
ขอ – “หมอ”ช่วยเหลือทันสุขบรรจบ
ขอ – “มะเร็งเต้านม”จงชมซบ
ขอ – ให้พบอ้อมกอดความปลอดภัย

0 ขอ – ให้หมั่น ไปหาหมอ” อย่ารอช้า
ขอ – ให้ฟ้าชีวิตจิตสดใส
ขอ- ให้มีความหวังกำลังใจ
ขอ- ให้ ไร้มะเร็งเน่าในเต้านม”

0 ขอ- ให้ญาติสนิทมิตรสหาย
ขอ – อย่าคลายรักชื่นพ้นขึ้นขม
ขอ – ครอบครัวยึดเหนี่ยวความเกลียวกลม
ขอ – ให้สมบูรณ์สุขทุกคืนวัน

0 ขอ – ให้พ้นเรื่องร้ายในชีวิต
ขอ – ให้จิตพ้นทุกข์เปี่ยมสุขสันต์
ขอ – สามีเป็นมิ่งอย่าทิ้งกัน
ขอ – สวรรค์ รับวิญญาณ ท่านที่ตาย

0 ขอ – ให้ตั้งสติมิตระหนก
ขอ – ให้ยกพระธรรมนำเป้าหมาย
ขอ – ช่วยกันอุ้มชูไม่ดูดาย
ขอ – สุดท้าย ขอให้ทำ แต่ “ความดี”.

การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลชมเชย – ได้รับโล่เกียรติคุณมูลนิธิกาญจนบารมี และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

1. นาย องอาจ สิงห์สุวรรณโชติ
ผลงานชื่อ : ต้นธารเลือดสีขาว

ต้นธารเลือดสีขาว

1-
บ้านจัดสรร กลิ่นน้ำนม ลมเช้าหมาด
ยังกำมือ ว่ายอากาศ เสียงอ้อแอ้
“ใครคนนั้น” ไม่อยู่บ้าน ชะเง้อแล
รั้วดอกแก้ว ต้นดอกแค ซะแง้เงา…

2-
“…อย่ามัวช้า หากอาการ สัญญาณเตือน
ช่วงไม่มีประจำเดือน แต่เจ็บเต้า
มีน้ำเหลือง ของเหลวไหล จากทรวงเรา
รูปโค้งเว้า ของเต้านม ผิดแผกไป

เกิดผื่นคัน รักษาไม่หายขาด
คลำพบ ก้อนประหลาด เล็กหรือใหญ่
ใต้รักแร้ เจ็บไม่เจ็บ อย่าวางใจ
ลองกดเต้าดูที่ไร บุ๋มทุกที่

ว่างเว้นออกกำลังกาย ทำลายเต้า
พฤติกรรม รักมึนเมา เหล้าบุหรี่
ช่วงวัยทอง เนื้อนวล เผลออ้วนพี
หรือได้รับคลื่นรังสี หนักและนาน

สตรี่คือ แม่ของโลก แม่ของลูก
รักพันผูก ภัยเงียบบัง จ้องสังหาร
‘เต้า ต้อง ตรวจ’ ให้ทันเกม เข้มทันการ
เต้าต้นธาร คือต้นทาง สร้างต้นทุน”…

3-
ดิ้นกระแด่ว อ้อแอ้ ยิ้มแบเบาะ
เธอประคอง พอเหมาะ แนบอกอุ่น
ภาพขวดนม ถือป้อน ช่างอ่อนละมุน
กลายเป็นภาพเคยคุ้น ละไมพริ้ม


มองแผ่นพับ มองความจริง ฉันนิ่งจ้อง
สลับมอง ‘เธอกับเธอ’ ขอบตาปริ่ม
ตาดำดำ เธอหยอกเย้า เจ้าแย้มยิ้ม
แก้มจิ้มลิ้ม อิ่มนม เธอกล่อมนอน


บ้านของเธอ ฉันรู้ อยู่ไกลแสน
ข้ามพรมแดน มารับจ้างเลี้ยงเด็กอ่อน
ฉัน-แม่บ้าน ร่วมเจ้านายผู้อาทร
เป็นดอกไม้ ไหวซ้อน ร่วมเส้นทาง


“หยี่ม่ะเอย” เลือดเธอนี้ ก็สีขาว
จากอกผ่าว เหมือนอกฉัน อกนายจ้าง
เอกสารจากโรงหมอ แผ่นบางบาง
ฉันอ่านแล้ว ค่อยค่อยวาง ข้างขวดนม…


บ้านจัดสรร รั้วดอกแก้ว ยังแว่วไหว
ยังรอ “ใครคนนั้น” ขวัญคืนห่ม
เถิดเคมี ทำคีโม หายโซซม
ตากลมกลม ยังอ้อแอ้ รอแม่มา…

2. ร้อยเอก เทพอรุณ ภาคสุทธิผล
ผลงานชื่อ : “วันฝนซาฟ้างามพบความสุข”

“วันฝนซาฟ้างามพบความสุข”

สตรีไทยถือดาบเคยปราบศึก   ชาติรำลึกเรื่องราวความห้าวหาญ
แกร่งเกรียงไกรใจกายเฉกชายชาญ   ประจัญบานศัตรูผู้แค้นเคือง
วันนี้โศกโรคลามสงครามใหม่   สตรีไทยป่วยรอตายต่อเนื่อง
จากมะเร็งเต้านมระทุมเมือง   เป็นหนึ่งเรื่องข่าวร้ายแพร่รายวัน
การเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้น   แต่รู้ตื่นรู้ตนพ้นภัยมหันต์
ตั้งสติเดือนสู้รู้เท่าทัน   สิ่งสำคัญตัวเรารู้เข้าใจ
กำจัดเหตุโรคนี้ที่ต้นเหตุ   หมั่นสังเกตผลแท้ทางแก้ไข
มิมีความทุกข์ยากจากโรคใด   ที่คนทนไม่ได้นั้นไม่มี
กินอาหารถูกหลักผักปลอดพิษ   ออกกำลังสักนิดจิตผ่องศรี
ลดไขมัน ปรับฮอร์โมนเกิดผลดี   เหล้าบุหรี่วายร้ายอย่าหมายลอง
ตรวจเต้านมแพทย์เฝ้าเอาใจใส่   วินิจฉัยแนวทางอย่างถูกต้อง
ปรับสมดุลชีวิตคิดไตร่ตรอง   ตรวจคัดกรองตามวัยพ้นภัยพาล
ใช้วิธีรักษาแบบผ่าตัด   หรือเคมีบำบัดตามมาตรฐาน
ฉายรังสีรักษาบูรณาการ   ใช้ยาต้านฮอร์โมนจนคลี่คลาย
ผู้เจ็บป่วยเหมือนจะพ่ายแต่ไม่แพ้   ร่วมมือแก้วิกฤตพิษโรคหาย
ปลุกพลังชีวิตคิดท้าทาย   เราชนะโรคร้าย…ได้ทุกวัน
“วันฝนซาฟ้างามพบความสุข”   ก้าวข้ามทุกขวากหนามยามโศกศัลย์
ครอบครัวยังยืนอยู่สู้ด้วยกัน   พร้อมแบ่งปันรอยยิ้มพริ้มละมุน
สตรีไทยกี่ยุคไม่ทุกข์เศร้า   แม้โรคเร้าเลือดเนื้อใจเกื้อหนุน
ใช้ชีวิตครองธรรมบำเพ็ญบุญ   ตอบแทนคุณสังคมชาติร่มเย็น

3. นาง กรกมล โกฉัยพัฒน์
ผลงานชื่อ : “ผู้หญิง เต้านม และเส้นผมที่หายไป”

“ผู้หญิง เต้านม และเส้นผมที่หายไป”

แม่จ๋า แม่จะหายใช่ไหมแม่ ?   บนพื้นบ้านมีแต่เศษเส้นผม
เรี่ยวแรงหายผ่ายผอมเหมือนตรอมตรม   เพราะมะเร็งเต้านมมาทำร้าย
แม่จ๋า เราไม่น่าเกิดเป็นหญิง   ดูทุกสิ่งทุกข์กายใจไร้ความหมาย
อย่างโรคนี้คงไม่มาถ้าเป็นชาย   ทั้งร่างกายคงแข็งแรงแกร่งกว่านี้
ลูกรัก ความหมายหลักคือตัวเจ้า   แม่ได้เฝ้าเจ้าเติบงามตามวิถี
ได้ป้อนนมจากอกอุ่นหนุนชีวี   คือคุณค่าแห่งสตรีที่ภูมิใจ
สิ่งเดียว ที่เสียใจคือไปช้า   อยากจะหมุนย้อนเวลามาเริ่มใหม่
ตรวจคัดกรองสม่ำเสมอไม่ปล่อยไป   ถ้าตรวจก่อนเจอก้อนไวคงไม่ลาม
“โรคมะเร็งเต้านม” ป้องกันได้   หนึ่ง ห่างไกลปัจจัยเสี่ยงเลี่ยงของห้าม
อาหารมันแอลกอฮอล์ขออย่าตาม   พยายามออกกำลังให้แข็งแรง
สอง ตรวจเต้าด้วยตนเองให้เป็นนิตย์   จุดมิดชิด-ดู-บีบ-คลำทั่วทุกแห่ง
สาม เข้าตรวจแมมโมแกรมตามจัดแจง   อายุเพิ่มต้องเร่งแข่งกับเวลา
ทั้งสามข้อ ขอเจ้าจำให้มั่น   จะป้องกันโรคร้ายไม่ฉุดคร่า
ส่วนแม่นั้นจะหายไหม? ไม่สัญญา   ซับน้ำตาไม่อยากจากเจ้าสักยาม
แม่จ๋าหนูขอโทษโปรดอภัย   หากถามแล้วแม่เสียใจจะไม่ถาม
หายไม่หายช่างปะไรไม่เอาความ   ขอเพียงใกล้ได้ติดตามดูแลกัน
ผมของหนูตัดส่งทอต่อเป็นวิก   แม่ลองพลิกคลี่ใส่สวมสวยเหมือนฝัน
สุขกับแม่สุขอยู่กับปัจจุบัน   จับมือมั่นส่งความหวังกำลังใจ

การประกวดการประพันธ์บทเพลงร่วมสมัย

รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

นาย พนม ดวงดารา
ผลงานชื่อ : เพลง อกอุ่น

เพลง อกอุ่น

by พนม ดวงดารา

การประกวดการประพันธ์บทเพลงร่วมสมัย

รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่เกียรติคุณมูลนิธิกาญจนบารมี และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

1. นาย ชูเกียรติ วงศ์วรรณ
ผลงานชื่อ : เพลง คำสัญญา

เพลง คำสัญญา

by ชูเกียรติ วงศ์วรรณ

2. นาย ธนภัทร เหลืองธาตุทอง
ผลงานชื่อ : เพลง อย่างไรก็รักเธอ

เพลง อย่างไรก็รักเธอ

by ธนภัตร เหลืองธาติทอง

การประกวดการประพันธ์บทเพลงร่วมสมัย

รางวัลชมเชย – ได้รับโล่เกียรติคุณมูลนิธิกาญจนบารมี และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

1. นางสาว ณัฐชา วงศ์อริยะกวี
ผลงานชื่อ : เพลง จับมือ

เพลง จับมือ

by ณัฐชา วงศ์อริยะกวี

2. นาย ณฐพงศ์ ทรงสัตย์
ผลงานชื่อ : เพลง ดูแลวันนี้ให้ดีที่สุด

เพลง ดูแลวันนี้ให้ดีที่สุด

by ณฐพงศ์ ทรงสัตย์

3. นาย พีรพัฒน์ คงเพ็ชร
ผลงานชื่อ : เพลง ด้วยรักและห่วงใย

เพลง ด้วยรักและห่วงใย

by พีรพัฒน์ คงเพ็ชร